website-pro/house-serie/6165120e-71f6-4b55-ad92-eafdf7af1261/Logo/logo-nature-touch_v6v9r6
แบบบ้าน EARTH

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 137
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

360