website-pro/house-serie/caefdf0a-68fc-44eb-a217-6da546f6899c/Logo/201705081253379794
แบบบ้าน เกษมสันต์

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 278
ตร.ม.
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้