แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Amplify-PW3

รหัส 119PW3

พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Expandio-PW3

รหัส 210PW3

พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ทำงาน 2 มุม / มุมพระ 1 มุม

ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Multiply-PW3

รหัส 177PW3

พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม / ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Continuo-PW3

รหัส 150PW3

พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Nimble

รหัส 109SM4

พื้นที่ใช้สอย 151 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

BELLUNO-E

รหัส 122PW2-E

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Greater+

รหัส 130PW2

พื้นที่ใช้สอย 187 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

BELLUNO

รหัส 122PW2

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Multiply

รหัส 177PW2

พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / IT Corner 1 มุม

SEE MORE

Numurio-PW3

รหัส 248PW3

พื้นที่ใช้สอย 335 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ทำงาน 2 มุม / มุมพระ 1 มุม

ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Greater-PW3

รหัส 106PW3

พื้นที่ใช้สอย 145 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Veridio

รหัส 198PWY

พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Amplify+

รหัส 155PW2

พื้นที่ใช้สอย 218 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Continuo

รหัส 150PW2

พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

IT Corner 1 มุม

SEE MORE

Multiplec+

รหัส 205PWA

พื้นที่ใช้สอย 295 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Numurio

รหัส 248PW2

พื้นที่ใช้สอย 335 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

IT Corner 2 มุม

SEE MORE

Multiply+

รหัส 213PW2

พื้นที่ใช้สอย 302 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

SEE MORE

Manious

รหัส 135PW1

พื้นที่ใช้สอย 181 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Plentino+

รหัส 178PWY

พื้นที่ใช้สอย 249 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Manious+

รหัส 171PWA

พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Diverso+

รหัส 128PWA

พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Ample

รหัส 141PWA

พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

Bolzano

รหัส 235PW2

พื้นที่ใช้สอย 356 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Amplify

รหัส 119PW2

พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

IT Corner 1 มุม

SEE MORE

Greater

รหัส 106PW2

พื้นที่ใช้สอย 145 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

Greatly

รหัส 105PWY

พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

Servere+

รหัส 143PWA

พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Amber+

รหัส 143PW2

พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Continuo+

รหัส 186PW2

พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Lugano

รหัส 169PW2

พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

COMO

รหัส 202PW2

พื้นที่ใช้สอย 290 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

เรือนรับรอง 1 เรือน / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Verona

รหัส 205PW2

พื้นที่ใช้สอย 299 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Bellagio

รหัส 142PW2

พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

Arenal

รหัส 100PM2

พื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

NUMURIO-Phuket

รหัส 253PM2

พื้นที่ใช้สอย 334 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

IT Corner 2 มุม

SEE MORE

EXPANDIO-Phuket

รหัส 216PM2

พื้นที่ใช้สอย 296 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

IT Corner 2 มุม

SEE MORE

MULTIPLY-Phuket

รหัส 176PM2

พื้นที่ใช้สอย 218 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / IT Corner 1 มุม

SEE MORE

AMPLIFLY-Phuket

รหัส 121PM2

พื้นที่ใช้สอย 163 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

IT Corner 1 มุม

SEE MORE

Bromo

รหัส 136PM2

พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Mayon

รหัส 124PM2

พื้นที่ใช้สอย 166 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Winnetka

รหัส 132PW2

พื้นที่ใช้สอย 175 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Bellagio-S

รหัส 142PW2-1

พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Expandio

รหัส 210PW2

พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

IT Corner 2 มุม

SEE MORE

Servere (R1)

รหัส 119PWY

พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Multiplec (R1)

รหัส 169PWY

พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Servere

รหัส 119PW1

พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Multiplec

รหัส 169PW1

พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Plentino

รหัส 142PWY

พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Numurious

รหัส 237PW1

พื้นที่ใช้สอย 335 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Gregory

รหัส 198PW2

พื้นที่ใช้สอย 289 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

IT Corner 1 มุม

SEE MORE

CONTINUO-Phuket

รหัส 152PM2

พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

IT Corner 1 มุม

SEE MORE