แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Numurio

รหัส 248PW2
พื้นที่ใช้สอย 335 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
IT Corner 2 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Expandio

รหัส 210PW2
พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
IT Corner 2 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiply

รหัส 177PW2
พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
IT Corner 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Continuo

รหัส 150PW2
พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
IT Corner 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amplify

รหัส 119PW2
พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
IT Corner 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Greater

รหัส 106PW2
พื้นที่ใช้สอย 145 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Continuo+

รหัส 186PW2
พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amber+

รหัส 143PW2
พื้นที่ใช้สอย 199 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / มุมทำงาน 1 มุม
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Greater+

รหัส 130PW2
พื้นที่ใช้สอย 187 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiply+

รหัส 213PW2
พื้นที่ใช้สอย 302 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amplify+

รหัส 155PW2
พื้นที่ใช้สอย 218 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Ample

รหัส 141PWA
พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Greatly

รหัส 105PWY
พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec (R1)

รหัส 169PWY
พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere (R1)

รหัส 119PWY
พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Numurious

รหัส 237PW1
พื้นที่ใช้สอย 335 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Veridio

รหัส 198PWY
พื้นที่ใช้สอย 286 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plentino

รหัส 142PWY
พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec+

รหัส 205PWA
พื้นที่ใช้สอย 295 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plentino+

รหัส 178PWY
พื้นที่ใช้สอย 249 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere+

รหัส 143PWA
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Manious+

รหัส 171PWA
พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Diverso+

รหัส 128PWA
พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec

รหัส 169PW1
พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Manious

รหัส 135PW1
พื้นที่ใช้สอย 181 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere

รหัส 119PW1
พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more