Notice: Trying to get property of non-object in /apps/www/httpd/vroot/index.php on line 289
แบบบ้าน Plentino+ จาก Land & Houses

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 249 ตร.ม
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 4 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

แบบแปลนบ้าน

    หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
    หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.