website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Amplify

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 158
ตร.ม.
ห้องน้ำ 3
ห้อง
IT Corner 1
มุม
ห้องนอน 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้