website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Bolzano

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 356
ตร.ม.
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน