website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน COMO

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 290
ตร.ม.
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
เรือนรับรอง 1
เรือน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องนอน 5
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน