website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Continuo

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 185
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
IT Corner 1
มุม

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้