website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Lugano

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 222
ตร.ม.
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้