website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Manious+

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 245
ตร.ม.
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องนอน 3
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องทำงาน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน