website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Multiply-PW3

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 222
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360