website-pro/house-serie/83d3d1e7-222d-449d-a6ef-1cb3bfbccaae/Logo/20170508418585308
แบบบ้าน Plentino

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 185
ตร.ม.
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องน้ำ 4
ห้อง
มุมทำงาน 1
มุม
ห้องนอน 4
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360