แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

AUREO

รหัส 293SB1
พื้นที่ใช้สอย 383 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ADELIO

รหัส 293SBA
พื้นที่ใช้สอย 409 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ATANASIO

รหัส 416SBA
พื้นที่ใช้สอย 577 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / มุมทำงาน 1 มุม
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more