แบบบ้านทั้งหมดของ LH

ATANASIO

รหัส 416SBA

พื้นที่ใช้สอย 577 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

SEE MORE

ADELIO

รหัส 308SBA

พื้นที่ใช้สอย 409 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

AUREO

รหัส 293SB1

พื้นที่ใช้สอย 383 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE