website-pro/house-serie/543b9c31-26c7-4ecb-b0d4-206ae6076a8b/Logo/20180724957002722
แบบบ้าน ADELIO

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 409
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1
มุม
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360