website-pro/house-serie/543b9c31-26c7-4ecb-b0d4-206ae6076a8b/Logo/20180724957002722
แบบบ้าน ATANASIO

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 577
ตร.ม.
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องพักผ่อน 2
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1
มุม

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360