website-pro/house-serie/543b9c31-26c7-4ecb-b0d4-206ae6076a8b/Logo/20180724957002722
แบบบ้าน AUREO

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 383
ตร.ม.
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องนอน 4
ห้อง

แบบแปลนบ้าน