website-pro/house-serie/0f92670d-627a-4e89-82b1-3ceb5b7f5f92/Logo/150x79_varscb
แบบบ้าน Comfy

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 153
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360