แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Lisianthus

รหัส 384CN
พื้นที่ใช้สอย 542 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Gladiolus

รหัส 359CN
พื้นที่ใช้สอย 492 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 2 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Forsythia

รหัส 318CN
พื้นที่ใช้สอย 471 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Daffodil

รหัส 296CN
พื้นที่ใช้สอย 406 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more