website-pro/house-serie/e75c529a-cea7-4218-a6d5-8817c962e368/Logo/20170508647607198
แบบบ้าน Lisianthus

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 542
ตร.ม.
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ห้องพักผ่อน 2
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน