แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Valtellina

รหัส Valtellina
พื้นที่ใช้สอย 387 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Matterhorn

รหัส Matterhorn
พื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Silberhorn

รหัส Silberhorn
พื้นที่ใช้สอย 341 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Jung Frau

รหัส Jung Frau
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more