แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Silberhorn

รหัส Silberhorn

พื้นที่ใช้สอย 341 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Matterhorn

รหัส Matterhorn

พื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Valtellina

รหัส Valtellina

พื้นที่ใช้สอย 387 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

SEE MORE

Jung Frau

รหัส Jung Frau

พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE