website-pro/house-serie/9a9a124d-854c-4732-ab92-08014e794c0d/Logo/20170508721069990
แบบบ้าน Silberhorn

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 341
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องน้ำ 5
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้