ชมภาพแบบบ้านสไตล์ทัสคานีในชุด THE FASCINATO จาก Land and Houses

Precise

รหัส 199CA2

พื้นที่ใช้สอย 278 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Prudento-S

รหัส 285CA1

พื้นที่ใช้สอย 374 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Radianto

รหัส 199CA2

พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Impresso 1

รหัส 244CA1

พื้นที่ใช้สอย 338 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Impresso

รหัส 244CA2

พื้นที่ใช้สอย 338 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Grandiose

รหัส 244CA2

พื้นที่ใช้สอย 338 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Poetico

รหัส 389CA1

พื้นที่ใช้สอย 564 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Grandiose(R)

รหัส 244CA2(R)

พื้นที่ใช้สอย 338 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง

SEE MORE

Prudento-A

รหัส 285CAA

พื้นที่ใช้สอย 403 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE