website-pro/house-serie/1198e9d4-8b5b-4102-a8b6-f4b29a4be73e/Logo/201705082142201535
แบบบ้าน Poetico

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 564
ตร.ม.
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องพักผ่อน 2
ห้อง
ห้องนอน 5
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360