website-pro/house-serie/1198e9d4-8b5b-4102-a8b6-f4b29a4be73e/Logo/201705082142201535
แบบบ้าน Precise

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 278
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360