แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Amberyl

รหัส 198GO-mw2

พื้นที่ใช้สอย 276 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Cosmos

รหัส 179GO

พื้นที่ใช้สอย 238 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Plumeria

รหัส 218GO

พื้นที่ใช้สอย 284 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Marigold

รหัส 231GO

พื้นที่ใช้สอย 323 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Viscaria

รหัส 290GO

พื้นที่ใช้สอย 397 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Venturine

รหัส 290GO-mw2

พื้นที่ใช้สอย 397 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Seraphine

รหัส 231GO-mw2

พื้นที่ใช้สอย 323 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE