แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plumeria

รหัส 218GO
พื้นที่ใช้สอย 284 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Venturine

รหัส 290GO-mw2
พื้นที่ใช้สอย 397 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Viscaria

รหัส 290GO
พื้นที่ใช้สอย 397 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Marigold

รหัส 231GO
พื้นที่ใช้สอย 323 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Seraphine

รหัส 231GO-mw2
พื้นที่ใช้สอย 323 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amberyl

รหัส 198GO-mw2
พื้นที่ใช้สอย 276 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more