website-pro/house-serie/0bcd3103-8bcc-4d33-8ec9-ce8fcced6184/Logo/201705081568939051
แบบบ้าน Amberyl

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 276
ตร.ม.
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน