แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Pulsera

รหัส 425SP1
พื้นที่ใช้สอย 562 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 7 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Estrella

รหัส 605SP1
พื้นที่ใช้สอย 784 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 7 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Aumentar

รหัส 326SP1
พื้นที่ใช้สอย 434 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more