website-pro/house-serie/dde479be-0190-4b83-85c3-b0c3849a3f4b/Logo/201705081123400839
แบบบ้าน Estrella

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 784
ตร.ม.
ห้องน้ำ 7
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องนอน 5
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360