Primus-A

รหัส 664ME
พื้นที่ใช้สอย 1119 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 8 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
เริือนรับรอง 1 เรือน / ห้องคนขับรถ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Praisera

รหัส 413ME
พื้นที่ใช้สอย 620 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more

Primus

รหัส 608ME
พื้นที่ใช้สอย 843 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more