แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Primus-A

รหัส 664ME

พื้นที่ใช้สอย 1,119 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 8 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

ห้องคนขับรถ 1 ห้อง / เรือนรับรอง 1 เรือน

SEE MORE

Primus

รหัส 608ME

พื้นที่ใช้สอย 843 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

Praisera

รหัส 413ME

พื้นที่ใช้สอย 620 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE