website-pro/house-serie/145c9845-0872-46e9-b67b-ed7d24779d26/Logo/20170508915386112
แบบบ้าน Praisera

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 620
ตร.ม.
ห้องพระ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360