website-pro/house-serie/145c9845-0872-46e9-b67b-ed7d24779d26/Logo/20170508915386112
แบบบ้าน Primus-A

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 1,119
ตร.ม.
ห้องคนขับรถ 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 2
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องนอน 5
ห้อง
ที่จอดรถ 8
คัน
เรือนรับรอง 1
เรือน
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง

แบบแปลนบ้าน