แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Premier

รหัส 172OW

พื้นที่ใช้สอย 240 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง

SEE MORE

Glorious.

รหัส 236OW

พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Remarkable

รหัส 271OW

พื้นที่ใช้สอย 361 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Elite

รหัส 198OW

พื้นที่ใช้สอย 283 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE