website-pro/house-serie/226f1508-e1f0-4c35-ad07-b290688b3e8e/Logo/Pride-Serie_su6dsu
แบบบ้าน Remarkable

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 361
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง
ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน