แบบบ้านทั้งหมดของ LH

The Orlov

รหัส 307MO

พื้นที่ใช้สอย 401 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 2 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

The Sancy

รหัส 192MO

พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE

The Cullinan

รหัส 236MO

พื้นที่ใช้สอย 289 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

The Centenary

รหัส 251MO

พื้นที่ใช้สอย 337 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE