website-pro/house-serie/2e134055-5427-497c-8464-7cff696bec0a/Logo/20171031719889501
แบบบ้าน The Orlov

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 401
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องพักผ่อน 2
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน