website-pro/house-serie/2e134055-5427-497c-8464-7cff696bec0a/Logo/20171031719889501
แบบบ้าน The Sancy

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 245
ตร.ม
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน