VIVE

Vibe

รหัส 257MDM
พื้นที่ใช้สอย 354 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
มุมพระ 1 มุม

See more
VIVE

Verve

รหัส 235MDA
พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
มุมพระ 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Model V3

รหัส Model V3
พื้นที่ใช้สอย 801 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว
สระว่ายน้ำ 1 สระ

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Model V2

รหัส Model V2
พื้นที่ใช้สอย 520 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว
Jacuzzi 1 จุด

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Model V1

รหัส Model V1
พื้นที่ใช้สอย 371 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

See more