ชมภาพแบบบ้านโมเดิร์น บ้านสไตล์โมเดิร์นจาก Land and Houses

Beyond Loft

รหัส 312BL

พื้นที่ใช้สอย 421 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

MJ

รหัส 218MJ

พื้นที่ใช้สอย 324 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

Model V1 (R)

รหัส 288

พื้นที่ใช้สอย 371 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

SEE MORE

Model V1

รหัส Model V1

พื้นที่ใช้สอย 371 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

SEE MORE

Model V3

รหัส Model V3

พื้นที่ใช้สอย 801 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

สระว่ายน้ำ 1 สระ / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Model V2

รหัส Model V2

พื้นที่ใช้สอย 520 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

Jacuzzi 1 จุด / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

SEE MORE

Verve

รหัส 235MDA

พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

มุมพระ 1 มุม

SEE MORE

Vibe

รหัส 257MDM

พื้นที่ใช้สอย 354 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

มุมพระ 1 มุม

SEE MORE