website-pro/house-serie/08a0777c-2895-4099-99c6-fdac3f89304a/Logo/201906111826238358
แบบบ้าน Model V1 (R)

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 371
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ลิฟท์ส่วนตัว 1
ตัว

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360