website-pro/house-serie/08a0777c-2895-4099-99c6-fdac3f89304a/Logo/201906111826238358
แบบบ้าน Model V2

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 520
ตร.ม.
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1
มุม
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
Jacuzzi 1
จุด
ลิฟท์ส่วนตัว 1
ตัว
ห้องพระ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน