website-pro/house-serie/08a0777c-2895-4099-99c6-fdac3f89304a/Logo/201906111826238358
แบบบ้าน Vibe

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 354
ตร.ม.
ห้องน้ำ 5
ห้อง
มุมพระ 1
มุม
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องรับแขก 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน