Princess

รหัส 10225A
พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more

Prince

รหัส 08725A
พื้นที่ใช้สอย 122 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Duchess

รหัส 07425A
พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 1 คัน

See more

Amante

รหัส 072254
พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 1 คัน

See more

Familia

รหัส 0872S1
พื้นที่ใช้สอย 122 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Gemini

รหัส 074251
พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 1 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Modern Vintage

รหัส 072253C
พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 1 คัน

See more