แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Prince

รหัส 08725A

พื้นที่ใช้สอย 122 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Duchess

รหัส 07425A

พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE

Duchess S

รหัส M76

พื้นที่ใช้สอย 99 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE

Prince S

รหัส M87

พื้นที่ใช้สอย 121 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Princess S

รหัส M04

พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Familia

รหัส 0872S1

พื้นที่ใช้สอย 122 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Gemini

รหัส 074251

พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE

VEDA

รหัส 124FC1

พื้นที่ใช้สอย 168 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

EVA

รหัส 106 FC1

พื้นที่ใช้สอย 146 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Princess

รหัส 10225A

พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

SEE MORE

Modern Vintage

รหัส 072253C

พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE

Amante

รหัส 072254

พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.

ห้องนอน 2 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE