website-pro/house-serie/869fa58c-8b32-44d1-8dec-9d30fa3e6b89/Logo/202003061116016779
แบบบ้าน VEDA

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 168
ตร.ม.
ห้องนอน 2
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360