Extensive+

รหัส 105ZW
พื้นที่ใช้สอย 147 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Massive

รหัส 103ZWA
พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Extensive

รหัส 095ZW1
พื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more