website-pro/house-serie/44565094-eff0-478e-b5b0-4b60e29c29a2/Logo/201705081911066966
แบบบ้าน Idol-Phuket

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 125
ตร.ม.
ห้องน้ำ 2
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องนอน 3
ห้อง

แบบแปลนบ้าน