แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Cobely (R)

รหัส 161CWC
พื้นที่ใช้สอย 202 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง / เริือนรับรอง 1 เรือน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Shelter

รหัส 136CWB
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Pottery

รหัส 125CWB
พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน Gambrely S

Gambrely S

รหัส 136CWA
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Vaney S

รหัส 088CWA
พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Panesy S

รหัส 125CW1
พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

See more

Gable

รหัส 100CW
พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Panesy A

รหัส 124 CWY
พื้นที่ใช้สอย 156 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Venti A

รหัส 104CWY
พื้นที่ใช้สอย 131 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Garreto

รหัส 122CW1D4C
พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Cobely

รหัส 102CW1D4C
พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Shuttery (A)

รหัส 098CWA
พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Shuttery

รหัส 090CW1
พื้นที่ใช้สอย 133 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Porchery

รหัส 160CW
พื้นที่ใช้สอย 202 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more

Gambrely

รหัส 135CWA
พื้นที่ใช้สอย 172 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more

Panesy

รหัส 124CW1
พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more

Venti

รหัส 104CW1
พื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Vaney

รหัส 088CW1
พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more