แบบบ้านสไตล์อเมริกัน คอทเทจในซีรีส์ iUrban จาก Land and Houses

Gable

รหัส 100CW

พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Vaney (120 sq.m.)

รหัส -

พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Shuttery

รหัส 090CW1

พื้นที่ใช้สอย 133 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Pottery

รหัส 125CWB

พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Shelter

รหัส 136CWB

พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Panesy

รหัส 124CW1

พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Panesy S

รหัส 125CW1

พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Venti

รหัส 104CW1

พื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Porchery

รหัส 160CW

พื้นที่ใช้สอย 202 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Cobely

รหัส 102CW1D4C

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Garreto

รหัส 122CW1D4C

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Venti A

รหัส 104CWY

พื้นที่ใช้สอย 131 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Panesy A

รหัส 124 CWY

พื้นที่ใช้สอย 156 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Gambrely

รหัส 135CWA

พื้นที่ใช้สอย 172 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Gambrely S

รหัส 136CWA

พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Vaney S

รหัส 088CWA

พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Cobely (R)

รหัส 161CWC

พื้นที่ใช้สอย 202 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

เรือนรับรอง 1 เรือน / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Shuttery (A)

รหัส 098CWA

พื้นที่ใช้สอย 142 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Vaney

รหัส 088CW1

พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE