website-pro/house-serie/29259c36-742d-4bb9-a49b-09ef961b70e1/Logo/20170508186216126
แบบบ้าน Cobely (R)

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 202
ตร.ม.
ห้องน้ำ 3
ห้อง
เรือนรับรอง 1
เรือน
ห้องนอน 4
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด