website-pro/house-serie/29259c36-742d-4bb9-a49b-09ef961b70e1/Logo/20170508186216126
แบบบ้าน Garreto

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 165
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้