website-pro/house-serie/29259c36-742d-4bb9-a49b-09ef961b70e1/Logo/20170508186216126
แบบบ้าน Panesy

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 160
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360

VDO

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ icon video