ร่วมงานกับแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ร่วมงานกับเรา


วันที่ประกาศ วันที่ ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่ง จังหวัด จังหวัด พื้นที่ทำงาน อัตรา สมัครงานตำแหน่งนี้ สมัครงาน
ไม่พบตำแหน่งงานว่างค่ะ
{{ dateFormat2(position.POSTED_DAT) }} ไม่มีตำแหน่งงานว่างในขณะนี้ค่ะ {{ position.TITLE }} {{ position.PROVINCE_NAME }} {{ position.LOCATION_NAME }} {{ position.RATES }} สมัครงาน
ไม่พบตำแหน่งงานว่างค่ะ
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลการทำงาน
 • ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลส่วนตัว
โปรดใส่คำนำหน้าชื่อ

โปรดกรอกชื่อจริง
โปรดกรอกนามสกุล
โปรดกรอกชื่อเล่น
       
โปรดเลือกภูมิลำเนา
โปรดกรอกส่วนสูง
โปรดกรอกน้ำหนัก
โปรดเลือกศาสนา
โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โปรดระบุตัวเลข 13 หลัก โดยไม่มีช่องว่าง
ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
อาชีพ/ตำแหน่ง
ที่อยู่/ที่ทำงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
โปรดกรอกที่อยู่
โปรดเลือกจังหวัด
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
Email ไม่ถูกต้อง
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
โปรดกรอกชื่อ
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
ข้อมูลการศึกษา
โปรดเลือกวุฒิการศึกษา
ข้อมูลการทำงาน

       

ความสามารถด้านภาษา
ภาษา
การพูด
การเขียน
การอ่าน
ภาษา
1.
ภาษา
2.
ภาษา3.
ภาษา4.
  ไทย
  อังกฤษ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่สนใจ
โปรดกรอกเงินเดือนที่คาดหวัง
บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติ หรือคนในครอบครัว)
โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
ข้อมูลทั่วไป
การไปปฏิบัติงาน ณ โครงการหมู่บ้านท่านขัดข้องหรือไม่ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารแนบ

ขนาดของ File ไม่เกิน 1 MB. ในกรณีมีหลาย File ให้ Zip เป็น 1 File

ขนาดของ File ไม่เกิน 500 KB. ในรูปแบบของ .jpg, .gif ,.png หรือ .tif


สอบถามข้อมูลการสมัครงาน ติดต่อ คุณยุพาวณี 02-230-8359

ด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

 • โบนัส
 • ส่วนลดซื้อสินค้าบริษัท ฯ
 • รางวัลที่ได้จากอายุงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ด้านความเป็นอยู่พนักงานและครอบครัว

 • ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก)
 • ประกันสุขภาพ (ครอบครัวพนักงาน)
 • การทำประกันขีวิตให้พนักงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตร

ด้านอื่น ๆ

 • เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยพิธีมรณะกรรมพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • สันทนาการประจำปี
 • วันลาต่าง ๆ (ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาทำบัตรประชาชน ลาพิธีมงคลสมรส ลาเพื่อไปคัดเลือกในการเกณฑ์ทหาร ลาพักผ่อนประจำปี)

มีเหตุผลมากมายที่คุณจะเลือกเรา

 • เราเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ เรามอบที่อยู่อาศัยที่ดีและมีความสุขให้แก่ลูกค้า ที่ครบถ้วนและหลายหลาย และสำหรับคุณ นี่หมายถึงโอกาสการทำงานที่กว้างไกลและหลากหลาย
 • นอกจากนี้ ชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างมากมาย คุณลองนึกภาพดูว่าคุณจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบุคคลเหล่านี้ ที่มีทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์จนทำให้ Land & Houses ได้รับการยกย่องชมเชยเช่นนี้
 • และที่สำคัญที่สุด บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานในบริษัทฯ อย่างต่อเนี่อง หลักสูตรการฝึกอบรมจะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะส่งผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ว่าสิ่งทีคุณกำลังหาอยู่คืออะไร เราเชื่อว่าคุณจะพบกับประสบการณ์ที่มีค่าจากการมาร่วมงานกับเรา
ปี
เผยแพร่เมื่อ
หัวข้อข่าว
{{dateFormat2(news_.DATE)}} ไม่มีข่าวสารในขณะนี้ค่ะ {{news_.TITLE}}

{{news_.SHORT_TITLE}}