มาตรการแก้ไขงานรั้วโครงการและดินทรุดภายในโครงการ Villaggio เกาะเรียน

- หนังสือชี้แจงกรณีปัญหาการเคลื่อนตัวของรั้วโครงการและดินทรุดในโครงการ

  

- งานแก้ไขปัญหาดินทรุดภายในบ้าน 


แปลง A07


Before
After
Afterแปลง A08


Before
After
Afterแปลง A14


Before
After
Afterแปลง A15


Before
After
Afterแปลง A16


Before
After
Afterแปลง A17


Before
After
Afterแปลง A19


Before
After
Afterแปลง A20


Before
After
After

 


แปลง A21


Before
After
After

 

แปลง A23


Before
After

 


แปลง F5


Before
After

 


แปลง E6


Before
After
After


แปลง B43


Before
After
Afterแปลง B33


Before
After
Afterแปลง B22


Before
After
Afterแปลง B21


Before
After
Afterแปลง B20


Before
After
Afterแปลง B18


Before
After
Afterแปลง B16


Before
After
Afterแปลง B12


Before
After
Afterแปลง B11


Before
After
Afterแปลง B08


Before
After
Afterแปลง B06


Before
After
Afterแปลง B05


Before
After


    แปลง B03


Before
After
Afterแปลง B02


Before
After
After


แปลง A02


Before
After
After


แปลง A03

Before
After
After


แปลง A09

Before
After
After


แปลง A10

Before
After
After


แปลง A011

Before
After
After

  

 แปลง A12

Before
After
After


แปลง A13

Before
After
After


แปลง A24

Before
After
After


แปลง B01

Before
After
After


แปลง B04

Before
After
After


แปลง B14

Before
After
After


แปลง B15

Before
After
After


แปลง B17

Before
After


แปลง B23

Before
After
After


แปลง B24

Before
After
After


แปลง B32

Before
After
After


แปลง B36

Before
After
After


แปลง B44

Before
After
After


แปลง B45

Before
After
After


แปลง B50

Before
After
After


แปลง D01

Before
After
After


แปลง D04

Before
After
After


แปลง F03

Before
After
After